Zondag 14 juli 2019: Seizoensafsluiting!

Beste leden,

langs deze weg willen wij jullie uitnodigen om gezamenlijk het seizoen 2018 – 2019 af te sluiten. Dit staat gepland op zondag 14 juli 2018 bij ons eigen clubgebouw. ’s Ochtends zullen de senioren strijden om de fel begeerde Gerrit Breukers plaquette. Aanvang van deze ronde is om 09:30 uur. Leden, jeugdleden met hun ouders en eventueel broers en zussen die hier niet aan deelnemen zijn aansluitend van harte uitgenodigd om 13:00 uur. Jullie worden dan ontvangen met een kop koffie. Voor de jeugd wordt er vertier geregeld.

In de loop van de middag kan er op straat gestreden worden om “de langste worp”. Categorieën:

  • Jeugd <12 jaar
  • Jeugd >13 jaar
  • Senioren tot 50 jaar
  • Senioren 50+
  • Senioren 65+
  • Damesklasse

Inleg; € 1,- per worp.

De winnaar loopt weg met de eeuwige roem en een fantastische prijs! Aansluitend schotelen wij jullie die zondag een BBQ voor. De bijdrage voor deze verzorgde feestmiddag is € 20,- per volwassene. Jeugdleden en overige aanwezige kinderen van onze leden betalen geen bijdrage!

Wij ontvangen graag de AANMELDING OF AFMELDING vóór 5 juli as.

Vanzelfsprekend hoopt het bestuur en de feestcommissie jullie te mogen ontvangen voor wederom een mooie dag!

Bestuur en Feestcommissie K.V. Steeds Vooruit